Kapitan Franciszek Haber

Jachtowy i motorowodny kapitan żeglugi wielkiej. Z morzem związany od ponad 50 lat. Członek Bractwa Kaphornowców i Bractwa Zawiszaków. Wieloletni członek i przewodniczący Komisji Morskiej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. W latach 2003 – 2007 wiceprezes PZMW i NW ds. morskich. Obecnie jest Prezesem PZMW i NW. Członek Komisji Kultury i Wydawnictw Polskiego Związku Żeglarskiego w latach 2007 – 2013.

Od półwieku zaangażowany społecznie w działalność żeglarską. Wykształcił wielu kapitanów i szkoleniowców. Jest autorem uznanych żeglarskich podręczników „Vademecum Żeglarza i Sternika Jachtowego”(2002), „Vademecum Sternika i Starszego Sternika Motorowodnego”(2004), „Vademecum Nauczyciela Żeglarstwa”(2004), śpiewnika „Szanty – Złota 100”(2005). Autor tekstów do płyt szantowych „Stary Bar na Woolwich Road”(2002) i „Sir Captain Drake”(2005). W 2009 roku ukazały się: „Podręcznik żeglarza i sternika jachtowego”, „Podręcznik sternika i starszego sternika motorowodnego”, „Mini podręcznik żeglarza”, „Mini podręcznik motorowodniaka” oraz „Szanty – złota 100 Bis”. Kapitan Franciszek Haber autor wielu zbiorów wierszy o tematyce morskiej, jest członkiem Związku Literatów Polskich, Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego, a także jest współautorem wielu audycji radiowych o tematyce żeglarskiej oraz autorem literackich spotkań mazurskich. Zaangażowany w żeglarską edukację osób niepełnosprawnych, wydał pierwszy na świecie podręcznik „Żeglarstwo dla osób niesłyszących”(2010), a w grudniu 2011 roku ukazała się Biblioteka pokładowa (Bibliografia wydawnictw żeglarskich). W 2012 roku wznowiono uaktualnione i poprawione podręczniki Vademecum żeglarza i sternika jachtowego i Vademecum sternika i starszego sternika motorowodnego. A w 2013 roku ukazały się podręczniki: Vademecum żeglarza i jachtowego sternika morskiego, Vademecum motorowodnego sternika morskiego oraz Vademecum sternika motorowodnego.

Za działalność szkoleniową wyróżniony został wieloma odznaczeniami:

Honorową Odznaką Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego, Złotą Odznaką Honorową PZMW i NW, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Honorową Odznaką Zasłużony Pracownik Morza i przez Prezydenta Rzeczypospolitej Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Franciszek Haber mając wykształcenie politechniczne, ekonomiczne i pedagogiczne, dał się poznać jako wybitny szkoleniowiec zajmując się edukacją młodzieży, żeglarstwem bez barier, zagadnieniami związanymi z przepisami i bezpieczeństwem uprawiania żeglugi morskiej oraz wysokim poziomem wiedzy i umiejętności instruktorów. Za wybitny wkład w działalność szkoleniową i w dziedzinie kultury morskiej został uhonorowany nagrodą „Bursztynowa Śruba” (2003 r.).

W żeglarskich wędrówkach po oceanach, odwiedził wszystkie kontynenty, a pływając w Kanadyjskiej Szkole pod Żaglami dotarł tam, gdzie nie docierają nawet możni tego świata, na atole i pacyficzne archipelagi, miejsca znaczone totemami łowców głów na wyspie Papua Nowa Gwinea, na australijskie ziemie Herosów Snów – dziedzictwo Aborygenów, do krainy tajfunów na morzach Wschodniej Azji, do Cieśniny Drake’a – świata sztormów i fal okrutnych dla żeglarzy wśród dryfujących gór lodowych, do hawajskich rajów czy wyspę wielu świąt Bali, żeby tylko wymienić w reporterskim skrócie kilka zdarzeń z żeglarskiego życiorysu kapitana Franciszka Habera. Jest jednym z kapitanów harcerskiego żaglowca „Zawisza Czarny”. Ze swoich peregrynacji zdaje nam relacje w kolejnych reportażach – zbiorach pięknych wierszy, dzięki którym, możemy zabrać się w „Wielką Duchową Podróż”.

Przywołajmy je tutaj chronologicznie:

„Jest w człowieczeństwie trudu piętno”(1985) – montaże poetyckie z własnymi wierszami,

„Warkocze rozplecione na wersety” (I wyd. 1990 r., II wyd. 1995 r.), „W ogrodzie słów” (haiku -1994 r.), „Z pieśni mórz i ogrodów”(1995 r.), „Miłosna Sutra”(1996 r.), „Pan Incognito”(1997 r.), „Ogrody Iluzji” – Wiersze i Glosy (1998 r.), „W ogrodzie słów” (wiersze haiku wyd. II poszerzone – 2001 r.), „Bezdroża”(2001 r.), „W labiryncie czasu”(2005), „Pejzaż z osłem”(2006), „W cieniu bliźniego”(2007), „Dziennik zaprzeszły”(2008), „Wiersze”(2007r.) – wybór, „Wernisaż popękanych serc”(2010), „Z księgi sztormów”(2011), Przepisane z serca(2012), Widzenia i przywidzenia (2014), Na południku serca (2014), Alfabet wrażliwości (2015), Liryka powtórzeń (2015), De Herba Natura czyli Herbata z malin (2015) – scenariusz, Wejdyki (2015) – monografia, Za kurtyną (2016), Po nocy cudzej (2016), Pierścionek z tęczy (2016), Wielka woda (2016) – żeglarski poemat, Ścieżkami wiatrów (2017), Wynajmę miejsce po sobie (2017), Paprotki (2017) – monografia, Dług istnienia (2018), Pegazem na Kresy (2018), Punkty odniesienia (2018), Wygnany w siebie (2018), Z pamiętnika cienia (2018), Zapisany na jutro (2019), Kresowy Raptularz (2019), Potyczki z Chronosem (2019), Emigrant światła (2020), Rozterki składacza słów (2020), Chwila ważki (2020), Planeta zegarów (2020), W pajęczynie jutra (2021), W futerale egzystencji (2021), Sklejanie porcelany (2021), Dodany do dylematów (2022), Oktet na bram pomieszanie – poemat (2022), Za drzwiami percepcji (2022).

W 2012 roku Franciszek Haber został wyróżniony niezwykle rzadko przyznawaną nagrodą specjalną im. Leonida Teligi za całokształt twórczości na rzecz rozwoju żeglarstwa.