Franciszek Haber

Absolwent Politechniki Śląskiej i Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, jachtowy i motorowy kapitan żeglugi wielkiej. Literat. Wieloletni Szef Szkoły Żeglarstwa w ośrodku Almatur w Giżycku, które wykształciło wielu znanych na świecie kapitanów. Potrafi w swoich wierszach łączyć piękno przyrody z nieuchronnym upływem czasu.

Scroll down to content

Czemu taka strona ma służyć.

Przede wszystkim zachęcie do uprawiania dyscypliny wrażliwości. A więc żeglarstwa, a więc poszukiwania w sobie bardziej lirycznej strony istnienia.

Dzięki żeglarstwu poznajesz świat, można by powiedzieć, „od kuchni”, ten najbardziej naturalny, gdzie łatwiej znaleźć czas na refleksję, gdzie łatwiej zajrzeć w siebie.

A więc poezji, bo często dzięki poezji, nagły rezonans otwiera w nas nową jakość postrzegania rzeczywistości, postrzegania człowieka oraz tego wszystkiego, co po nim zostaje, nasze materialne i duchowe dziedzictwo.

I tylko tyle i aż tyle.

Więc niech wytrwale ta strona służy Tym wszystkim, którzy, chociażby na chwilę, do niej zajrzą.

Franciszek Haber