Mazury

klucze żurawi

pożegnalny monogram
na siwym niebie

dzień dzieli od wyjazdu
a już serce woła o powrót