Fikcje

czy mitu odkupienia
nie fałszuje piękno dramaturgii
czy przemilczenia nie są również
formą weryfikacji zdarzeń

czy wtedy używano gwoździ
w tym celu raczej
powrósła łamanie goleni

jak opisać tło histerii
smutek umierających nocy
krzyczących płomieni

jak zawierzyć dłoniom
wymoszczonym dobrocią
czy istnieje królestwo
w którym strach przestał być
wiarą codzienności

czy w porannej anatomii odwagi
domów zaczadzonych lękiem
jest próba zmartwychwstawania

czy otwarcie szkatuły czasu
pozwoli ujrzeć dzieje
powszechnego kłamstwa
odwieczną prazasadę
kryjącą różnorakie fikcje

tymczasem
musimy żyć w świecie
bojaźni przed odkryciem
ostatecznej prawdy

skłamanego świata