Oda do wolności

Niech nikt nie pyta o to czego nie wiem
lecz o to co czyni ludzka mądrość
niech żałują za winy swoje
niech tylko w naszych żyłach
płynie radość pokoju

wolność ocala sens istnienia
w przymierzu pojednań
chroni od dróg krętych
wiecznym psalmem
chórów ptasich
chwalących życie

tak łatwo upaść
kto podnieść innych
chce i potrafi
i grą na cytrze
poprowadzi

żebyś usłyszał
poemat dziękczynny
o radości istnienia
narodów chwale …..