Zaśpiewaj

Zaśpiewaj mi wierszem
o głazie co nas gniecie
o miejscu na ucztę i biedę

śpiewaj mi dotykiem
o potrzebie słowa

o nocy wyciągniętej ręce
obejmującej płonącą świecę

o domu umeblowanym pustką
zamieszkanym po kryjomu
przez miłosny piorun

zaśpiewaj mi zrękowiny

ciszę rzeki w pejzażu
i krzyk wodospadu

śpiewaj uśmiech twarzy
ocalonej od zapomnienia