xxx

Jak napisać wiersz
niepodobny do wiersza
i żeby był niezawiły
składał się z jednego wersu
obejmując ocean
wrażliwości
światło i ciemność
zaświat nicości

i żeby był wierszem
doskonałym białym
obejmującym
wszystkie słowa
był wierszem
istnienia